کنکور تجربی

کنکور تجربی

کنکور تجربی: هر سال که کنکور در اوایل تابستان برگزار میشود داوطلبان زیادی به رقابت تقریبا 4 ساعته میپردازند و هر داوطلب نیز در رشته ای ... ادامه مطلب