کانال تلگرام

ممبر های واقعی و فیک که به کانال شما کمک می کنند

فالوور اینستاگرام

فالوور های ایرانی نیمه واقعی و فیک

گروه تلگرام

گروه خود را پر مخاطب نشان دهید و گروه بزرگی داشته باشید

ممبر پاپ آپ کانال تلگرام
 • ۵۰۰ ممبر ۳۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ ممبر ۷۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۲۱۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر اجباری کانال تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر اد قفلی کانال تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ممبر فیک کانال تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر 18,000 تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر 36,000 تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر 54,000 تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر 72,000 تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر 90,000 تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر 180,000 تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر 360,000 تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر 540,000 تومان
ممبر فیک گروه تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۱۵,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۳۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۴۵,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۷۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۷۵۰,۰۰۰ تومان
ممبر واقعی گروه تلگرام
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۴۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۶۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۸۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ ممبر ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ ممبر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ممبر پروکسی کانال تلگرام
 • ۵۰۰ ممبر ۱۲۵,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰ ممبر ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ ممبر ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ ممبر ۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ ممبر ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ ممبر ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ ممبر ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۵۰۰۰ ممبر ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فالوور ایرانی اینستاگرام
 • ۱۰۰۰ فالوور ۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰ فالوور ۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۳۰۰۰ فالوور ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۴۰۰۰ فالوور ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰ فالوور ۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۰۰۰۰ فالوور ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۲۰۰۰۰ فالوور ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۰۰۰۰ فالوور ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
268+مشتری راضی
10+محصول
12+سال تجربه
_

درباره استار عضو

تیم استار عضو با سابقه چندین ساله در حوزه ی ارائه خدمات تلگرام و با پشتیبانی ۲۴ ساعته تمام نیازهای مشتریان عزیز را برطرف می نماید و مشتریان می توانند با همکاران ما برای خرید محصول مورد نظر مشورت نمایند.

 • ارائه خدمات ممبر کانال تلگرام
 • ارائه خدمات ممبر گروه تلگرام
 • ارائه دهنده خدمات فالوور اینستاگرام
 • پشتیبانی ۲۴ ساعت
 • پرداخت امن و قابل پیگیری